Tudalen > Hafan English

Newyddion Diweddaraf

20/06/2005

Mae Site Water Services yn lansio eu gwefan newydd i hyrwyddo’r dewis helaeth o nwyddau sydd ganddynt yn ogystal â’u gwasanaethau a’u harbenigedd yn y diwydiant pympiau.

Croeso i Site Water Services

Mae Site Water Services yn arbenigwyr yn y diwydiant dŵr a diwydiannau cysylltiedig.

We offer a comprehensive service ranging from design through to build, supply and installation of all types of pump systems.

Gallwn ymateb i ofynion mecanyddol, trydanol a pheirianneg sifil. Gallwn wneud gwaith cynnal a chontractau tymor.

Rydym yn falch o’n enw da ac mae gennym nifer o gleientiaid o’r sector cyhoeddus a phreifat/masnachol.

UNIT 8, FELIN FAWR, COED Y PARC, BETHESDA, GWYNEDD LL57 4YY Ffôn: 01248 601 666 Ffacs: 01248 605 118 Symudol: 07774 212 416