Tudalen > Hafan > Gwasanaethau > Gwasanaethau Eraill English

Newyddion Diweddaraf

20/06/2005

Mae Site Water Services yn lansio eu gwefan newydd i hyrwyddo’r dewis helaeth o nwyddau sydd ganddynt yn ogystal â’u gwasanaethau a’u harbenigedd yn y diwydiant pympiau.

Gwasanaethau Eraill

Mae Site Water Services hefyd yn cynnig nifer o wasanaethau ychwanegol eraill, rhai sydd o bosib yn unigryw yn yr ardal yma.

Gwaith mewn mannau cyfyng

Mae staff Site Water Services wedi’u hyfforddi’n llawn ac maent ar gael i wneud gwaith trwsio a chynnal mewn mannau cyfyng drwy ddefnyddio offer anadlu.

Monitro nwy

Rydym yn darparu gwasanaethau monitro nwy fel rhan o waith cynnal sydd yn parhau ar osodiadau, neu pan fo problem yn codi. Fel rhan o’n gwaith mewn mannau cyfyng rydym yn cynnal profion rhag ofn bod nwyon gwenwynig gan gynnwys carbon monocsid, methan a hydrogen sylffid.

UNIT 8, FELIN FAWR, COED Y PARC, BETHESDA, GWYNEDD LL57 4YY Ffôn: 01248 601 666 Ffacs: 01248 605 118 Symudol: 07774 212 416