Tudalen > Hafan > Gwasanaethau > Glanhau Jet English

Newyddion Diweddaraf

20/06/2005

Mae Site Water Services yn lansio eu gwefan newydd i hyrwyddo’r dewis helaeth o nwyddau sydd ganddynt yn ogystal â’u gwasanaethau a’u harbenigedd yn y diwydiant pympiau.

Glanhau Jet

O rwystrau mewn systemau domestig i lanhau carthffosydd dwfn; o lanhau graffiti i gael gwared ar gwm cnoi; o lanhau cerrig a choncrid i lanhau ffatrïoedd neu flaen-gwrt garejys - mae ein gwasanaeth jet yn gwneud y cyfan!

Mae ein fflyd fodern o gerbydau gydag unedau jet symudol ar gael ddydd a nos. Mae’r fflyd yn cynnwys peiriannau dŵr oer a dŵr poeth gyda phwysedd o 1,000 i 40,000 psi pwysedd uchel iawn ar gyfer y gwaith glanhau mwyaf anodd.

UNIT 8, FELIN FAWR, COED Y PARC, BETHESDA, GWYNEDD LL57 4YY Ffôn: 01248 601 666 Ffacs: 01248 605 118 Symudol: 07774 212 416