Tudalen > Hafan > Gwasanaethau English

Newyddion Diweddaraf

20/06/2005

Mae Site Water Services yn lansio eu gwefan newydd i hyrwyddo’r dewis helaeth o nwyddau sydd ganddynt yn ogystal â’u gwasanaethau a’u harbenigedd yn y diwydiant pympiau.

Gwasanaethau

Yn ogystal â chyflenwi, gosod a chynnal offer pwmpio, mae nifer o wasanaethau eraill ar gael gan Site Water Services, wedi’u cefnogi gan ein hymrwymiad i ansawdd a blynyddoedd o brofiad ym maes diwydiant.

  • Glanhau jet
  • Arolygon camera
  • Gwaith mewn mannau cyfyng
  • Monitro nwy
  • Contractau cynnal
  • Cynlluniau trwsio
  • Cynlluniau cynnal ataliol
UNIT 8, FELIN FAWR, COED Y PARC, BETHESDA, GWYNEDD LL57 4YY Ffôn: 01248 601 666 Ffacs: 01248 605 118 Symudol: 07774 212 416