Tudalen > Hafan > Gwasanaethau > Arolygon Camera English

Newyddion Diweddaraf

20/06/2005

Mae Site Water Services yn lansio eu gwefan newydd i hyrwyddo’r dewis helaeth o nwyddau sydd ganddynt yn ogystal â’u gwasanaethau a’u harbenigedd yn y diwydiant pympiau.

Arolygon Camera

Mae arolygon TCC (CCTV) yn ddull cost effeithiol o ddarganfod problemau draenio, fel peipiau wedi dymchwel, gwreiddiau coed yn ymledu a rhwystrau mewn systemau.

Mae system recordio VHS ynghyd â system adrodd gyfrifiadurol fanwl yn ategu’r gwasanaeth yma. Gallwn hefyd drwsio draeniau heb gloddio, os na fynnwch wneud gwaith cloddio costus.

Os mai cywirdeb, dibynadwyedd a phroffesiynoldeb yw’r pethau pwysicaf yn arolygon isadeiladd draeinio, yna gall Site Water Services ateb eich anghenion.

Mae’r cyfleuster yma ar gael mewn sawl maes:

Monitro safleoedd, gwybodaeth amser real ar y safle, cofnodi data ar gyfer defnydd yn y dyfodol, hawlio yswiriant, arolwg morgais, olrhain llygredd, draenio priffyrdd, ffosydd, arolwg TCC oddi ar y ffordd...

UNIT 8, FELIN FAWR, COED Y PARC, BETHESDA, GWYNEDD LL57 4YY Ffôn: 01248 601 666 Ffacs: 01248 605 118 Symudol: 07774 212 416