Tudalen > Hafan > Pympiau > Pympiau Puro Dŵr English

Newyddion Diweddaraf

20/06/2005

Mae Site Water Services yn lansio eu gwefan newydd i hyrwyddo’r dewis helaeth o nwyddau sydd ganddynt yn ogystal â’u gwasanaethau a’u harbenigedd yn y diwydiant pympiau.

Pympiau Dŵr

Mae Site Water Services yn cynnig yr offer a’r arbenigedd i ddelio a’ch holl ofynion pympio dŵr, o bympiau atgyfnerthol dwr glân i systemau dwr domestig dan wasgedd, i bympiau twll turio dwfn.

Ar gyfer eiddo, ffermydd a busnesau sydd heb eu cysylltu â’r prif gyflenwad dŵr, gall Site Water Services gyflenwi, ffitio a chynnal pympiau twll turio dwfn, wedi’u drilio 30-40 metr i lawr i lefel y tabl dŵr. Mae hyn yn ddelfrydol ar gyfer defnydd amaethyddol neu ddiwydiannol, neu ar y cyd â’n hoffer puro dŵr uwchfioled fel cyflenwad dŵr domestig.

Mae Site Water Services hefyd ar gael i ddarparu gwasanaethau trosglwyddo hylifau, ar gyfer ffermydd pysgod, amaethyddiaeth a diwydiant - naill ai am un tro’n unig neu ar sail contract rheolaidd.

UNIT 8, FELIN FAWR, COED Y PARC, BETHESDA, GWYNEDD LL57 4YY Ffôn: 01248 601 666 Ffacs: 01248 605 118 Symudol: 07774 212 416