Tudalen > Hafan > Pympiau > Pympiau Arbennig English

Newyddion Diweddaraf

20/06/2005

Mae Site Water Services yn lansio eu gwefan newydd i hyrwyddo’r dewis helaeth o nwyddau sydd ganddynt yn ogystal â’u gwasanaethau a’u harbenigedd yn y diwydiant pympiau.

Pympiau Arbennig

Mae nifer o wahanol bympiau ar gael, a beth bynnag rydych ei angen, rydym yn siwr o allu cyflenwi’r offer iawn.

O bympiau ar gyfer pyllau gardd a nodweddion dŵr; i bympiau tanwydd morol a phympiau ‘sbydu, pympiau cemegol, pympiau foltedd isel neu hyd yn oed pympiau sy’n gallu gwrthsefyll ffrwydrad; gall Site Water Services gyflenwi unrhyw fath o bwmp.

UNIT 8, FELIN FAWR, COED Y PARC, BETHESDA, GWYNEDD LL57 4YY Ffôn: 01248 601 666 Ffacs: 01248 605 118 Symudol: 07774 212 416