Tudalen > Hafan > Pympiau > Pympiau Carthion English

Newyddion Diweddaraf

20/06/2005

Mae Site Water Services yn lansio eu gwefan newydd i hyrwyddo’r dewis helaeth o nwyddau sydd ganddynt yn ogystal â’u gwasanaethau a’u harbenigedd yn y diwydiant pympiau.

Pympiau Carthion

Mae pympiau codi carthion yn rhan fawr o’n gwaith, ac nid oes arnom ofn baeddu ein dwylo!

Gall Site Water Services hefyd ddylunio, gosod a chynnal systemau ar gyfer pob math o bympiau codi carthion; o osodiadau domestig unigol, i barciau gwyliau a safleoedd gwersyll gan gynnwys gosodiadau ar gyfer tref fechan neu bentref.

Rydym yn deall mor hanfodol yw gosodiadau, a gallwn gynnig gwasanaeth galw-allan 24 awr os bydd problem.

Hefyd mae nifer o’n pympiau’n cynnwys y systemau monitro awtomatig diweddaraf sy’n gallu’n rhybuddio ni os bydd toriad trydan neu ddiffyg mecanyddol.

UNIT 8, FELIN FAWR, COED Y PARC, BETHESDA, GWYNEDD LL57 4YY Ffôn: 01248 601 666 Ffacs: 01248 605 118 Symudol: 07774 212 416