Tudalen > Hafan > Pympiau > Pympiau Draenio English

Newyddion Diweddaraf

20/06/2005

Mae Site Water Services yn lansio eu gwefan newydd i hyrwyddo’r dewis helaeth o nwyddau sydd ganddynt yn ogystal â’u gwasanaethau a’u harbenigedd yn y diwydiant pympiau.

Pympiau Draenio

Mae nifer o sefyllfaoedd yn galw am ddraenio dibynadwy ac effeithiol, ac mae Site Water Services wrth law gyda’r offer a’r arbenigedd angenrheidiol.

Ar gyfer draenio safleoedd, mae Site Water Services ar gael naill ai am un tro’n unig neu ar sail contract rheolaidd. Gall hefyd ddylunio, gosod a chynnal systemau os ydych am gael system ddraenio barhaol.

Mae offer draenio mwy arbenigol yn gallu delio er enghraifft â phyllau nofio, pyllau a chwareli a selerydd tafarndai/gwestai.

UNIT 8, FELIN FAWR, COED Y PARC, BETHESDA, GWYNEDD LL57 4YY Ffôn: 01248 601 666 Ffacs: 01248 605 118 Symudol: 07774 212 416