Tudalen > Hafan > Pympiau > Dylunio a Gosod English

Newyddion Diweddaraf

20/06/2005

Mae Site Water Services yn lansio eu gwefan newydd i hyrwyddo’r dewis helaeth o nwyddau sydd ganddynt yn ogystal â’u gwasanaethau a’u harbenigedd yn y diwydiant pympiau.

Dylunio a Gosod

Mae Site Water Services yn cynnig gwasanaeth dylunio a gosod llawn ar gyfer unrhyw offer neu ofynion o ran pwmp.

Drwy broses o ymweliadau safle byddwn yn cynllunio system sy’n addas i’ch union ofynion chi, ac yn darparu’r gofynion mecanyddol, trydanol a pheirianneg sifil ar y safle.

Hefyd yn ogystal ag offer rydym yn gallu dylunio a gweithgynhyrchu system panel, yn gynnwys y systemau PLC diweddaraf sydd wedi’u rheoli gan gyfrifiadur, lle mae’n bosib deialu o bell ar gyfer diagnosteg a chofnodi, a deialu allan pe bai problem.

Mae ein gwasanaethau trwsio yn cynnwys gwasanaeth galw-allan 24 awr pan fo angen cefnogi unrhyw osodiadau.

Rydym hefyd yn cynnig gwaith cynnal a chontractau tymor yn ogystal â chynlluniau cynnal ataliol.

UNIT 8, FELIN FAWR, COED Y PARC, BETHESDA, GWYNEDD LL57 4YY Ffôn: 01248 601 666 Ffacs: 01248 605 118 Symudol: 07774 212 416