Tudalen > Hafan > Pympiau English

Newyddion Diweddaraf

20/06/2005

Mae Site Water Services yn lansio eu gwefan newydd i hyrwyddo’r dewis helaeth o nwyddau sydd ganddynt yn ogystal â’u gwasanaethau a’u harbenigedd yn y diwydiant pympiau.

Pympiau

Mae gan Site Water Services nifer o flynyddoedd o brofiad mewn gwerthu pympiau, trwsio a gosod. Gallwn hefyd gynnig y pwmp iawn i unrhyw ddefnydd.

Yn ein canolfan gwasanaeth ym Methesda mae gennym weithdy sy’n cynnwys yr holl offer profi angenrheidiol. Mae ein peirianwyr gwasanaeth ar gael i alw mewn unrhyw leoliad.

Flygt Pumps Primax Pumps
PD Pumps Robot Pumps Mono Pumps
UNIT 8, FELIN FAWR, COED Y PARC, BETHESDA, GWYNEDD LL57 4YY Ffôn: 01248 601 666 Ffacs: 01248 605 118 Symudol: 07774 212 416