Tudalen > Hafan > Amdanom Ni > Staff English

Newyddion Diweddaraf

20/06/2005

Mae Site Water Services yn lansio eu gwefan newydd i hyrwyddo’r dewis helaeth o nwyddau sydd ganddynt yn ogystal â’u gwasanaethau a’u harbenigedd yn y diwydiant pympiau.

Staff

Sefydlwyd Site Water Services gan Eric Jones, sydd â dros 25 mlynedd o brofiad ym mhob agwedd o’r diwydiant pympiau.

Mae Eric wedi gweithio i nifer o brif weithgynhyrchwyr pwmp a chontractwyr yn y DU a thramor.

Mae Site Water Services yn cyflogi pum aelod o staff amser llawn, ac mae ganddynt nifer o flynyddoedd o brofiad yn y diwydiant.

UNIT 8, FELIN FAWR, COED Y PARC, BETHESDA, GWYNEDD LL57 4YY Ffôn: 01248 601 666 Ffacs: 01248 605 118 Symudol: 07774 212 416