Tudalen > Hafan > Amdanom Ni English

Newyddion Diweddaraf

20/06/2005

Mae Site Water Services yn lansio eu gwefan newydd i hyrwyddo’r dewis helaeth o nwyddau sydd ganddynt yn ogystal â’u gwasanaethau a’u harbenigedd yn y diwydiant pympiau.

Amdanom Ni

Sefydlwyd Site Water Services yn 2001 ac mae gan y cwmni enw da a nifer o gwsmeriaid o’r sector cyhoeddus a phreifat/masnachol.

Mae Site Water Services yn gwasanaethu ardal ddaearyddol sy’n cynnwys gogledd a chanolbarth Cymru yn ogystal â swydd Gaer.

Mae gennym dîm o aelod o staff amser llawn, sy’n gwneud gwaith ymarferol, gyda blynyddoedd o brofiad yn y diwydiant.

Nod Site Water Services yw ymateb i holl ofynion mecanyddol, trydanol a pheirianneg sifil y diwydiant pympiau heb ddefnyddio isgontractwyr.

UNIT 8, FELIN FAWR, COED Y PARC, BETHESDA, GWYNEDD LL57 4YY Ffôn: 01248 601 666 Ffacs: 01248 605 118 Symudol: 07774 212 416